Nákladní doprava

Nákladní doprava

Nákladní autodoprava pro zemní a demoliční práce, výstavbu inženýrských sítí, stavbu a opravy komunikací je nákladní doprava nezbytným doplňkem. Současně je taktéž potřeba zajistit dopravu materiálu pro stavební práce.

Naše společnost zajišťuje tyto potřeby jak pro realizaci vlastních  stavebních akcí, tak i na objednávku.