Stavební činnost

Zemní práce

Naše společnost pracuje výhradně se stroji Caterpillar.

Provádíme hloubení a zásyp zapažených i nezapažených rýh a jam v horninách třídy 1-7 v intravilánu, popřípadě extravilánu. Nakládání a překládání ulehlých a neulehlých výkopků, rozhrnování zemin do předepsaných tvarů.

Vlastníme tyto stroje Caterpillar:

  • pásový dozer D8R
  • pásové rýpadlo 320 EL
  • kolové rýpadlo M318D
  • rýpadlo-nakladač 432 E

 

Při větším objemu prací využíváme volných kapacit půjčoven.

Demoliční práce

Naše společnost provádí bourání a demolici zděných, prefabrikovaných a monolitických konstrukcí. Na základě požadavků investora osazujeme na pasové a kolové stroje Caterpillar hydlaulická kladiva od 300 do 3150 kg.

Inženýrské sítě

Naše společnost realizuje výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí.

Specializujeme se na izolované odvodňovací kanály s kamenickými prvky.

Stavba a oprava komunikací

Naše společnost provádí stavbu a rekonstrukce štěrkových a živičných komunikací.

Specializujeme se na kamenickou výrobu.

Stavební práce

Provádíme výstavbu a rekonstrukce občanských a průmyslových staveb.