Rekultivační a zahradnická činnost 

Rekultivační a zahradnická činnost

Výsadba
Sázíme stromy a keře ze sazenic zabuřeněných i nezabuřeněných s vykopáním jamek dle požadavku investora. Sadbu chráníme chemickými a mechanickými přípravky proti okusu zvěří.

Dosadba

V průběhu následné pěstební péče dochází k dosadbě rostlin do plných stavů, dle projektových dokumentací.

Prořezávky
Provádíme kácení stromů listnatých i jehličnatých s odvětvením a rozřezáním, kácení křovin, štěpkování dřevní hmoty, hubení nežádoucí vegetace plošným postřikem a likvidaci pařezů vykopáním.

Oplocenky

Provádí lesnické a zemědělské oplocenky podle projektových dokumentací i nadstandardních přání zákazníka. Sloupy oplocenky různých délek a průměru až do 400 mm z měkkého a tvrdého dřeva zatlačujeme pomocí 23 tun těžkého stroje a speciálního zařízení přímo do zeminy bez kopání nebo vrtání jámy. Pásový podvozek nám dovoluje pracovat i v těžkém a nepřístupném terénu. Díky tomuto způsobu se značně zkrátí doba montáže a odpadá riziko viklání sloupů a nutnost likvidovat výkopek při vrtání a kopání. Tímto způsobem zatlačíme denně 170 kusů sloupů, tj. cca 500 metrů oplocenky, která nevyžaduje další konstrukční prvky pro prostorové ztužení, tzn. úspora materiálu. Na základě požadavku investora realizujeme oplocenku také kopáním nebo vrtáním.

chevron-down